ERP Nedir?


ERP sistemleri, işletmelerin bilgi paylaşımlarını kolaylaştırmak ve operasyonel verimliliği arttırmak için kurulan ve işletme genelindeki ortak kaynaklara erişimi hızlandırarak iş süreçlerini standardize eden bir araçtır.Başka bir deyişle ERP, maliyet, hizmet ve hız gibi performans ölçütlerinde sürekli iyileştirmeler sağlayarak iş süreçlerini yeniden yapılandıran, müşteri memnuniyetini artıran, karlılık ve verimliliğe etki eden ve karar destek sistemleri aracılığıyla etkili planlama ve kontrol sağlayan yazılımlardır.

ERP'nin Açılımı Nedir?


ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır Organizasyonlar tarafından muhasebe, satınalma, proje yönetimi ve üretim gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek üzere kullanılan sistemler ve yazılım paketleridir. ERP sistemleri, bir bütün oluşturarak çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlemsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve "gerçeğin tek versiyonu" ile veri bütünlüğü sağlar.

Neden ERP Yazılımına İhtiyaç Duyulur?


ERP ’nin tercih edilmesindeki en büyük sebep, firmalara sunulan finansal bilgilerdir. Örnek vermek gerekirse bir firmanın CEO’su firma hakkında genel ve detaylı bilgi öğrenmek istediğinde kurumsal kaynak planlaması gibi sistemler üzerinden firmaya ilişkin bilgileri kolaylıkla edinebilmektedir. Firma içerisinde yer alan departmanların her birinin çalışma alanı farklı olduğu için bu sistem vasıtası ile tüm departmanlar aynı sistem içerisinde toplanmaktadır. Şirket genelinde kullanılan ERP sistemi veri analizini ve veri kaydını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sisteminin tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin hazırlanma sürecidir. Siparişin alınış kısmından başlanarak hazırlanma, paketlenme, depolanma ve gönderilme gibi süreçlerin tamamlanması ile birlikte sisteme detaylı bilgi girilerek ürüne ilişkin bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Bu da şirket içerisinde sistemin kullanım oranlarını arttırmakta daha kaliteli bir iş akışı sağlanmaktadır.

Neden ERP sistemine geçmek istiyorum?


Firmaların ERP sistemine geçmek içinbirden çok nedenleri vardır;

1. Entegre Finansal Bilgiler
Firma CEO’su firma hakkında genel bir performans değerlendirmesi elde etmek istediğinde pek çok farklı doğru bilgiye ulaşacaktır. Finansın kendine ait gelir rakamları mevcuttur, satışların farklı bir rakamı vardır, ve buna benzer şekilde farklı departmanların farklı gelir tabloları olacaktır. ERP ise soru işareti bırakmayacak tek bir doğru tabloyu oluşturacaktır, çünkü herkes aynı sistemi kullanır.
2. Entegre Müşteri Sipariş Bilgisi
ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri ilişkileri temsilcileri tarafından alınıp, yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Birbirinden kopuk, iletişim kuramayan çok farklı sistemlerin yerine bu bilgiyi tek bir sistemde toplayarak, firmalara farklı lokasyonlarda gerçekleşen iş akışlarını, siparişleri daha kolay takip etmeyi, imalatı koordine etmeyi, fatura ve yükleme işlemlerini takip etmeyi sağlar.
3. Stokları optimize eder
İmalat iş akışlarını düzenleyerek, siparişin işletme için de hangi aşamada olduğunu görmemize imkan tanır. Çalışan sistem içinde stok kayıtlarının düzenli ve yeterli düzeyde kontrolünü sağlar, bu da müşterilere daha iyi teslimatlar imkanı tanırken, stok düzeyinin de firma için ideal seviye de olmasını ve yüklemelerin sorunsuz yürümesini sağlar.
ERP Kullanmak Neden Gereklidir?

ERP olmadan önce pazarlama kendi bağımsız CRM üzerinden bastığı siparişi üretime gönderiyor. Üretim bu satış siparişini alıp kendi içerisindeki üretim yönetimi ya da benzeri bir sisteme giriyor.Fatura ve irsaliyesini muhasebeye gönderiyor, kalite kontrolü yapılıyor gibi süreçlerde çok fazla hata meydana geliyordu.Ama bugün bu hataları ortadan kaldırmak için ERP yazılımları firmaların en değerli varlığı haline gelmiştir.
Sizi Arayalım
Firma Ünvanı
Ad-Soyad
E-Posta
Telefon